Zaloguj się | Brak konta? Zarejestruj się!

Fish Fin

Fish Fin

Waga1.20 oz
SprzedażEdron (Fiona): 150gp
Wymagane doAssassin Outfit Quest, Norseman Outfit Quest, Oriental Outfit Turban And Veil Addon
Cel100 potrzeba do addonu Turban (male) lub Veil (female) Oriental outfit, 20 potrzeba do Assassin outfit.