Zaloguj się | Brak konta? Zarejestruj się!

Snake

Ogólne informacje Snake

Węże żyją na trawiastych terenach oraz w lasach Tibii, gdzie polują na małe zwierzęta. Ich taktyką (więcej...)

Życie: 15
Doświadczenie: 10
Stosunek exp / HP: 0,67

ManaPoziom magaPoziom paladynaPoziom rycerza
Przyzwanie 205 25 - -
Przejęcie 205 14 20 42
Ataki
Obrażenia fizyczneObrażenia fizyczne
Specjalne ataki
TruciznaTrucizna
Słabości
OgieńOgień
LódLód
Wytrzymałości
EnergiaEnergia
Odporności
ZiemiaZiemia
OdgłosyZzzzzzt
LootStatystyki loota