Zaloguj się | Brak konta? Zarejestruj się!

Bug

Ogólne informacje Bug

Robaki żyją w tibijskich lasach żywiąc się głównie padliną. Nie wzbraniają się one jednak przed (więcej...)

Życie: 29
Doświadczenie: 18
Stosunek exp / HP: 0,62

ManaPoziom magaPoziom paladynaPoziom rycerza
Przyzwanie 250 25 - -
Przejęcie 250 16 23 51
Ataki
Obrażenia fizyczneObrażenia fizyczne
Specjalne atakiBrak
Słabości
OgieńOgień
WytrzymałościBrak
OdpornościBrak
LootStatystyki loota